Günümüzde sıkça görülen psikiyatri hastalıklarından biri de evham hastalığıdır. Çeşitli belirtiler gösteren ev hastalığı diğer psikiyatri hastalıklarında olduğu gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Çağın beraberinde getirmiş olduğu birçok sorunların da etkisi sayesinde kendini gösterebilen evham rahatsızlığı daha çok 50 yaş üzeri bireylerde sıkça görülebilmektedir. Peki evham nedir belirtileri ve nedenleri nelerdir dilerseniz makalemizin de ana konusu olan ve etkisi altına aldığı bireylerde iş ve sosyal aktivitelerinde ciddi anlamda olumsuzluklara yol açabilen evham rahatsızlığı hakkında uzmanlardan derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sizlere detaylı olarak bilgiler sunalım. İlk olarak evham rahatsızlığının genel tanımlaması hakkında bilgiler sunalım.

Evham Nedir?

Evham rahatsızlığı; Bir psikiyatrik rahatsızlık olup korku ve kaygı durumlarının en olmadık zamanlarda veya olaylarda dahi maksimum seviyeye çıkabildiği anlamlı anlamsız panik veya endişe komplikasyonlarıdır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda oldukça sık görülebilen evham rahatsızlığı çoğu zaman şizofreni hastalığı ile karıştırılabilse de aslında şizofreniden oldukça farklı ve daha hafif seyreden bir hastalıktır.

Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Evham rahatsızlığının bazı belirtileri bulunmaktadır. Dolaysıyla uzmanlar bu belirtilerden yalnızca 1 veya 2 tanesinin görülmesi durumunda psikiyatri doktoruna başvurulması gerektiğinin altını çizmektedirler. Evham hastalığının başlıca belirtileri ise şunlardır;

 • Ani korku
 • Aşırı ve zamansız panikleme
 • Hasta olduğuna iyice inanma
 • Çoğu zaman nefes darlığı çekilmesi
 • Aşırı terleme
 • Aşırı bulantı
 • Baş dönmesi
 • Kalbinin duracağının sanılması

Çevrede meydana gelen en küçük olumsuzluklardan kolayca etkilenilmesi evham rahatsızlığının başlıca belirtileridir.

Nedenleri Nelerdir?

Evham rahatsızlığının tam olarak nedenleri bilinmemekle birlikte bu rahatsızlığa yol açan bazı beyin sorunlarının olduğu tahmin edilmektedir. Uzmanlara göre beyinde zaman zaman oluşan işlev sorunları beraberinde bireyin evhamlanmasına yol açmaktadır. Genetik yapının da evham hastalığının oluşmasında önemli rol oynadığı uzmanlarca belirtilmektedir.

Türleri Nelerdir?

Evham rahatsızlığı tek başına olmayıp toplamda 3 farklı türünün bulunduğu bir psikiyatri hastalığıdır. Evham hastalığının türleri ise şunlardır;

1. Tek fobi: Tek fobi yalnızca tek bir şeye karşı duyulan olumsuz tepkimedir. Örneğin tren ile yolculuk yapılmasından korkulması, ameliyat olunmasından korkulması, veya hayvandan korkulması gibi tepkimeler tek fobi evham türü kapsamında yer almaktadır.

2. Agorafobi: Evham hastalığının türlerinden biri de agorafobi türüdür. Toplumumuzda sıkça görülebilen evham türlerinden biri olan agorafobi evham türünde ise boşluktan, yükseklikten ve yabancı insanların bulunduğu ortamlardan uzak durulması bu hastalığın başlıca belirtisidir.

3. Sosyal fobi: Genellikle birçok insan tarafından farklı bir psikiyatri hastalığı olduğu sanılan sosyal fobi rahatsızlığı da evham rahatsızlığının bir türüdür. Yapılan bazı araştırmalara göre toplumlarda en fazla görülebilen evham türünün sosyal fobi olduğu tespit edilmiştir. Ancak evahm hastalığından farklı olarak başkaca belirtiler gösterebilen sosyal fobi rahatsızlığı ayrıca oldukça sinsi bir evham türü olduğundan dolayı çoğu zaman bireyin hasta olduğunun farkına varamamasına da neden olabilmektedir. Sosyal fobinin birçok belirtilerinin olmasına karşın en bariz belirtisi ise günlük yaşamda özellikle de insanlar arasına girildiğinde bireyin kendini otomatikmen aşağılık duygusu ile soyutlamasıdır. Dolaysıyla bu hastalığa sahip olanlarda çoğu zaman hiç bir neden yokken aşırı sinir ve anlamsız düşünce ve hareketler gözlenemebilmektedir. Sosyal fobi ayrıca iş ve sosyal aktivilerin de ciddi anlamda olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.

 Evham Rahatsızlığının Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Evham rahatsızlığının türleri hakkında sizlere bilgiler sunduktan sonra şimdi de bu rahatsızlığın tedavisi hakkında bilgiler sunalım. Evham hastalığının tedavisi psikiyatri doktoru tarafından yapılmakta olup tedavi süreci oldukça kısadır. Ancak bazı durumlarda tedavi süreci uzayabilmektedir. Evham rahatsızlığı malesef ki tam olarak ortadan kaldırılamamaktadır. Ancak bazı ilaçlar sayesinde kolaylıkla kontrol altına alınabilmekte ve bu sayede hasta günlük aktivitelerinde sorun yaşamadan yaşamını keyifle sürdürebilmektedir. Evham hastalığında ileri boyutlara ulaşıldığı takdirde ise ilgili doktorun uygun görmesi durumunda hastaneye yatış durumu da gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede evham hastalığına yakalanan birey hastane ortamında yakın takibe alınarak daha kısa zamanda tedavi edilmektedir.

Uzmanlar Uyarıyor;

 • Uzmanlar evham hastalığı hakkında uyarılarda bulunarak bu hastalığın henüz ilk belirtilerinin görülmesi durumunda hemen bir psikiyatrik doktoruna başvurulması gerektiğinin altını önemle çizmektedirler.
 • Uzmanlar evham hastalığının tedavi sürecinin başarılı olabilmesi açısından erken teşhis edilmesi gerektiğinin altını çizerek bu hastalığın ayrıca ileri seviyelerde şizofreni hastalığına da zemin hazırlayabildiğinin altını önemle çizmektedirler.
 • Uzmanlar evham hastalığının bireyin tüm genel psikolojisini de ciddi anlamda olumsuz etkileyebildiği ve bu sayede bireyin günlük yaşamının büyük bir bölümünü çeşitli sorunlar ile geçirebildiğini ve bunun sonucunda ise günlük yaşamının büyük bir kısmında iç huzursuzluğu ve mutsuzluk ile geçirdiğinin altını çizmektedirler.
 • Uzmanlar tüm bu sebeplerden dolayı evham hastalığına tam olarak yakalanmamak adına ve hastalığın zamanında tedavi edilmesi adına erken teşhisin bu anlamda hayati bir anlama sahip olduğunu belirtmektedirler.

Evham hastalığı hakkında uzmanlardan tarafından yapılan uyarılar hakkında da bilgiler sunduktan sonra evham hastalığı hakkındaki makalemizi burada sonlandırmaktayız. Makalemizde evham nedir belirtileri ve nedenleri nelerdir konusu hakkında uzmanlardan derlemiş olduğumuz bilgiler doğrusundan sizlere detaylı olarak bilgiler sunduk. Evham hastalığının belirtilerinin görülmesi durumunda vakit kaybedilmeden psikiyatri doktoruna başvurulması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak makalemizi burada tamamlıyoruz.

Not: Makale bilgilendirme içeriklidir. Reçete değildir. Evham hastalığı hakkında psikiyatri doktoruna başvurunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.