Bireysel (Yetişkin) Psikoterapi

Psikoterapi, danışanın psikolojik açıdan iyiliğinin amaçlandığı, hedefe yönelik olarak uygulanan bir konuşma terapisidir.

Terapist yardımıyla uygulanan bu çalışmada, danışanın yaşadığı zorluk ve sıkıntılarla baş edebilmeyi öğrenmesi amaçlanır.

Genellikle kişinin zorluk yaşadığı alanlar:

 • Psikolojik Hastalıklar:

(Depresyon, Yoğun Kaygı, Takıntı Hastalığı vb. )

 • Psikosomatik Reaksiyonlar:

Stres kaynaklı ortaya çıkan ya da stresle arttığı gözlenen hastalıklardır. (Bazı deri hastalıkları, migren, kalp hastalıkları, diyabet, kanser psikosomatik hastalıklarından bir kaçıdır.)

 • Sosyal Zorluklar:

Danışanın sosyal hayatta yaşadığı zorluklardır. (kayıp-yas süreci, iflas, sınav kaygısı, çocukta parmak emme, alt ıslatma, ailelerin çocuk eğitiminde yaşadığı zorluklar, evlilik, boşanma, ergen sorunları vb. konular.

Bireysel psikoterapinin çalıştığı konulardandır.

Sorun alanını danışan belirler. Sorun alanı ilerleyen süreçlerde halledildikten sonra yeni bir hedef belirlenebilir veya danışanın yaşadığı daha önemli bir konu gündeme gelebilir.

BİREYSEL TERAPİNİN FAYDALARI

Psikolojik Hastalıklarda uygulanan Terapi Çalışmalarının gerek ilaçla birlikte bazen de tek başına, tedavi etkisini arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Bireysel Psikoterapi ile kişilerin yaşam doyumu arttığı için, gerek aile içinde, evlilikte, iş yaşantısında daha etkin oldukları gözlenmiş ve ilerleyen süreçlerde daha az stres kaynaklı hastalıkların ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

BİREYSEL TERAPİ SÜRECİ NASILDIR?

Görüşme öncesinde danışanın en çok merak ettiği konulardan biridir.

Danışan ile Terapistin ilk karşılaştığı görüşmede önce tanışma gerçekleşir. Terapistin kendini, danışanın kendini tanıttığı bir süreçten sonra “Danışanı buraya getiren sorun ne?” aşamasına geçilir.

Bazen danışan çok rahat bir şekilde sorunu kendi anlatır, bazen de terapistin soruları ile danışan zorlandığı konuları ifade eder.

Bireysel Terapide bir görüşme süresi 45-55 dakika arasıdır. Görüşmenin sonuna doğru terapist, bazı psikometrik değerlendirme araçları ile danışanın sorununu daha ayrıntılı görmek için testler verir.

Birinci görüşme artık sonlanmıştır.

İkinci görüşmede; kişinin savunma mekanizmaları, donanımı, sorunun altında bir psikolojik hastalık olup olmadığı bilgisi tespit edildikten sonra,  danışanın getirdiği soruna yönelik ne yapılabilir konusu konuşulur. Aynı zamanda bu görüşme,  soruna yönelik terapi süresini, yani kaç seanslık bir terapi çalışmasına ihtiyaç var konusunun konuşulduğu aşamadır.

Sonraki terapi süreci, bu doğrultuda devam eder.

BİREYSEL PSİKOTERAPİST KİMDİR?

 • Psikoloji Lisans Eğitimi üzerine Klinik Psikoloji uzmanlığından sonra bir veya birkaç psikoterapi eğitimi alan kişidir.
 • Tıp Fakültesini bitirip Psikiyatri uzmanlığından sonra psikoterapi eğitimi almış kişidir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü bitirip Klinik Psikoloji alanında uzmanlık yaptıktan sonra Psikoterapi eğitimi alan kişidir.
 • Tavsiye ile: aile hekimi, psikiyatri uzmanını veya terapi ilişkisinden yararlanmış kişinin tavsiyesi ile.
 • Web Sitesinden: uzmanların web sitelerini araştırarak veya videolarını izleyerek güven hissettiğimiz kişi ile bağlantı kurarak.
 • Okulların Rehberlik Servisinden: öğrenciler için rehberlik öğretmenlerinin önerisi ile.
 • ÖZETLE;
 •  
 • BİREYSEL PSİKOTERAPİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
  • Terapistin eğitimi: her klinik psikolog, psikiyatri uzmanı terapist değildir. Aldığı psikoterapi eğitimleri nedir?
  • Terapistin Tecrübesi: hangi alanlarda uzman ve yeterince deneyimli mi?
  • Yakınlık: mekânsal yakınlık, kriz sırasında terapinin devamlılığını sağlayan önemli etmenlerdendir.
  • Kolay Ulaşılabilirlik: Gün içinde terapistime mesaj yada telefonla ulaşabilir miyim?
  • Görüşme Sıklığı:  terapide, terapist ile konuşulacak bir konudur.
  • Ücret: Terapi ilişkisini baltalayan önemli konulardandır. Psikoterapi görüşmelerinde her seans aktif çalışıldığı için, her görüşme ücretlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.